Δράση στο Live Casino της Pragmatic Play

Τα Drops & Wins δίνουν ραντεβού με τα κέρδη και μοιράζουν επαθλα συνολικής αξίας €500.000 κάθε μήνα στo Live Casino, από τα επιλεγμένα Live τραπέζια, Games Shows Blackjack και Baccarat της Pragmatic Play.

Τα διεκδικείς με τρεις τρόπους, έως τις 06/03/2024.

 • Συλλέγεις πόντους στα 48 εβδομαδιαία τουρνουά Blackjack, με συνολικό έπαθλο €27.000 κάθε εβδομάδα!
 • Συλλέγεις πόντους στα 336 ημερήσια τουρνουά Game Shows, με συνολικό έπαθλο €5.000 κάθε μέρα!
 • Κερδίζεις κάποιο από τα 336 Daily Prize Drops, που εμφανίζονται τυχαία στην οθόνη σου, συνολικής αξίας €9.000 κάθε μέρα.

Σύνδεση

Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Πάροχος της παρούσας προσφοράς είναι Pragmatic Play που εδρεύει στo Γιβραλτάρ. Η προσφορά είναι κοινή και αφορά όλους τους συμμετέχοντες του Δικτύου της Pragmatic Play.
 2. Η προσφορά θα διεξαχθεί από 05.04.2023, ώρα 00:01 ώρα Ελλάδος έως 06.03.2024, ώρα 00:59 ώρα Ελλάδος ("προωθητική περίοδος").
 3. Αυτή η προσφορά δεν διατίθεται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
 4. Με τη συμμετοχή του σε αυτήν την προσφορά, ο παίκτης αποδέχεται τους παρόντες ειδικούς όρους συμμετοχής στην προσφορά, καθώς επίσης και τους γενικούς όρους συμμετοχής στις προωθητικές μας ενέργειες.
 5. Κάθε παίκτης θα πρέπει:
  1. να είναι άνω των 21 ετών
  2. να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία (1) κατάθεση στο λογαριασμό του καθώς επίσης και
  3. να βλέπει την προσφορά στην αντίστοιχη ενότητα του λογαριασμού του κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου.

  (" Έγκυρος παίκτης").

 6. Η προσφορά Drops & Wins, θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία σε συγκεκριμένα παιχνίδια από τις 05.04.2023 έως και τις 06.03.2024 και θα περιλαμβάνει συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκειά της τα παρακάτω:
  • Συνολικά 336 prize drops ημερησίως (εφεξής “Daily Prize Drops”) σε επιλεγμένα τραπέζια Ρουλέτας και Τηλεπαιχνίδια.
  • Συνολικά 48 εβδομαδιαία τουρνουά Blackjack (εφεξής “Weekly Blackjack Tournament”) σε επιλεγμένα τραπέζια Blackjack.
  • Συνολικά 336 ημερήσια τουρνουά σε επιλεγμένα Τηλεπαιχνίδια (εφεξής “Daily Game Shows Tournament”).
 7. Κάθε προωθητική περίοδος έχει 12 στάδια και το κάθε στάδιο αποτελείται από τέσσερις (4) εβδομάδες (κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες θα αναφέρονται ως «Στάδιο»), όπου η κάθε βδομάδα εντός ενός Σταδίου αποτελεί την προωθητική περίοδο.
 8. Για να συμμετάσχει ένας Έγκυρος παίκτης στα Daily Prize Drops, Weekly Blackjack Tournament και/ή Daily Game Shows Tournament, θα πρέπει πρώτα να έχει συνδεθεί/δηλώσει συμμετοχή στα συμμετέχοντα παιχνίδια.
 9. Το συνολικό αναμενόμενο έπαθλο κατά τη διάρκεια της Προωθητικής περιόδου της προσφοράς ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£6.000.000)
 10. Το αναμενόμενο έπαθλο για κάθε Στάδιο της Προωθητικής περιόδου είναι πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 500.000)
  • Τα μηνιαία αναμενόμενα έπαθλα για το Daily Prize Drop είναι διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 252.000).
  • Τα μηνιαία αναμενόμενα έπαθλα του Weekly Blackjack Tournament είναι εκατό οκτώ χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£108.000).
  • Τα μηνιαία αναμενόμενα έπαθλα για τα Daily Game Shows Tournament είναι εκατό σαράντα χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 140.000).
 11. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιοδήποτε μη κατανεμημένο μέρος του επάθλου στο τέλος οποιουδήποτε συγκεκριμένου Prize Drop ή Τουρνουά θα μεταφέρεται στα επόμενα Εβδομαδιαία Στάδια ή στην επόμενη Προσφορά Δικτύου.
 12. Τα έπαθλα της προσφοράς, πιστώνονται στους λογαριασμούς των παικτών με τη μορφή μετρητών, όπως ορίζονται στους πίνακες επάθλων παρακάτω.
 13. Όλα τα έπαθλα πρέπει να πιστώνονται ως μετρητά χωρίς προϋποθέσεις τζίρου.

  Μηχανισμός:

 14. Κάθε εβδομάδα εντός της Προωθητικής Περιόδου αποτελείται από Daily Prize Drops, Weekly Blackjack Tournament και Daily Game Shows Tournament.
 15. Το εκάστοτε Daily Prize Drop / Weekly Blackjack Tournament / Daily Game Shows Tournament, θα αναφέρεται ως «Προσφορά».
 16. Προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει ένας Έγκυρος παίκτης σε οποιαδήποτε Προσφορά, θα πρέπει να τοποθετήσει ένα έγκυρο ελάχιστο ποντάρισμα πραγματικών χρημάτων, όπως αυτό ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ή το αντίστοιχο ποσό στο Διαθέσιμο Νόμισμα των παιχνιδιών που συμμετέχουν (“Έγκυρο ποντάρισμα”)

Μηχανισμοί

Ελάχιστο έγκυρο ποντάρισμα

Daily Prize Drops

€2

 

Weekly Blackjack Tournament

€10

Daily Game Shows Tournament

€2


 1. Μόνο τα πρώτα χίλια (1.000) Έγκυρα πονταρίσματα ανά ημέρα κατά τη διάρκεια του Daily Prize Drop (όριο “Έγκυρων πονταρισμάτων”), θα υπολογίζονται στην Προσφορά. Τα Έγκυρα πονταρίσματα που θα τοποθετηθούν μετά την συμπλήρωση του ορίου “ Έγκυρων πονταρισμάτων”, δεν θα υπολογίζονται στην Προσφορά.
 2. Μόνο τα πρώτα πεντακόσια (500) Έγκυρα πονταρίσματα ανά ημέρα κατά τη διάρκεια του Weekly Blackjack Tournament (όριο “ Έγκυρων πονταρισμάτων”), θα υπολογίζονται στην Προσφορά. Τα Έγκυρα πονταρίσματα που θα τοποθετηθούν μετά τη συμπλήρωση του ορίου “ Έγκυρων πονταρισμάτων” δεν θα υπολογίζονται στην Προσφορά.
 3. Μόνο τα πρώτα πεντακόσια (500) Έγκυρα πονταρίσματα ανά ημέρα κατά τη διάρκεια του Daily Game Shows Tournament (όριο “ Έγκυρων πονταρισμάτων”), θα υπολογίζονται στην Προσφορά. Τα Έγκυρα πονταρίσματα που θα τοποθετηθούν μετά τη συμπλήρωση του ορίου “ Έγκυρων πονταρισμάτων” δεν θα υπολογίζονται στην Προσφορά.
 4. Οι όροι της Προσφοράς και τα έπαθλα βρίσκονται αναρτημένα στα συμμετέχοντα παιχνίδια/τραπέζια. Τα έπαθλα, η τρέχουσα κατάταξη και ο αριθμός των εναπομεινάντων επάθλων ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο.
 5. Τα έπαθλα απονέμονται βάσει της καρτέλας «Έπαθλα», η οποία μπορεί να βρεθεί εντός των παιχνιδιών/τραπεζιών που συμμετέχουν στην Προσφορά.
Μηχανισμός Daily Prize Drops
 1. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν επτά (7) Daily Prize Drops εντός της Προωθητικής Περιόδου.
 2. Ένα (1) Έγκυρο ποντάρισμα μπορεί να ενεργοποιήσει ένα (1) έπαθλο από τα Daily Prize Drop.
 3. Οι όροι της Προσφοράς και τα έπαθλα βρίσκονται αναρτημένα στα συμμετέχοντα παιχνίδια. Τα έπαθλα, η τρέχουσα κατάταξη και ο αριθμός των εναπομεινάντων επάθλων ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο.
 4. Κάθε Daily Prize Drop θα τελειώνει καθημερινά είτε στις 19:59 ώρα Ελλάδας ή όταν δεν έχουν απομείνει άλλα έπαθλα.
Μηχανισμός Weekly Blackjack Tournament
 1. Κάθε Προωθητική Εβδομάδα περιλαμβάνει ένα (1) Weekly Blackjack Tournament.
 2. Προκειμένου ένας παίκτης μπορεί να συμμετάσχει στο Weekly Blackjack Tournament, θα πρέπει να τοποθετήσει ένα έγκυρο ποντάρισμα πραγματικών χρημάτων ελάχιστης αξίας δέκα (10) Ευρώ(€) σε ένα από τα συμμετέχοντα τραπέζια.
 3. Προκειμένου οι παίκτες να εισέλθουν στον βαθμολογικό πίνακα του Weekly Blackjack Tournament, θα πρέπει να τοποθετήσουν δύο (2) Έγκυρα Πονταρίσματα και να έχουν δύο (2) συνεχόμενες Προκριματικές Νίκες(όπως ορίζονται παρακάτω) προκειμένου να λάβουν ένα (1) πόντο:

 4. Μία νίκη υπολογίζεται ως προκρινόμενη νίκη, εάν ένας παίκτης τοποθετήσει Έγκυρα Πονταρίσματα και η συνολική του νίκη διαιρούμενη με το συνολικό ποντάρισμα είναι μεγαλύτερη του ένα (1). Παραδείγματος χάρη, εάν ένας παίκτης τοποθετήσει ένα ποντάρισμα αξίας δέκα (10) Ευρώ (€) σε ένα από τα συμμετέχοντα παιχνίδια και κερδίσει πεντήντα (20) Ευρώ (€), το οποίο ισούται με δύο (2) (20/10=2), η νίκη αυτή είναι μεγαλύτερη του ενός (1) και συνεπώς υπολογίζεται ως προκρινόμενη νίκη.
 5. Η θέση εντός του βαθμολογικού πίνακα ορίζεται βάσει των πόντων που έχει συλλέξει ένας Έγκυρος Παίκτης από τις συνεχόμενες νίκες του χρησιμοποιώντας Έγκυρα Πονταρίσματα(εφεξής "Συνεχόμενη Νίκη"), όπως ορίζεται παρακάτω:
  • Μόνο κύρια πονταρίσματα και Bet Behind, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις των Έγκυρων πονταρισμάτων, θα υπολογίζονται στο Weekly Blackjack Tournament.
 6. Εάν ένας παίκτης τοποθετήσει οποιοδήποτε κύριο ποντάρισμα και/ή Bet Behind, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις των Έγκυρων Πονταρισμάτων, μαζί με παράπλευρο ποντάρισμα σε ένα γύρο, μόνο τα κύρια πονταρίσματα και/ή Bet Behind, θα υπολογιστούν για το Weekly Blackjack Tournament.
 7. Σε περίπτωση που ένας παίκτης καταλαμβάνει πολλαπλές θέσεις ένος τραπεζιού Blackjack, το συνολικό Έγκυρο Ποντάρισμά του και η συνολική Προκρινόμενη Νίκη του, ανάμεσα σε όλες τις θέσεις, θα υπολογιστεί για το Weekly Blackjack Tournament.
 8. Εάν ένας παίκτης τοποθετήσει πολλαπλά κύρια πονταρίσματα και/ή πολλαπλά Bet Behind σε ένα συμμετέχων τραπέζι, το συνολικό Έγκυρο Ποντάρισμά του και η συνολική Προκρινόμενη Νίκ του, θα υπολογιστεί για το Weekly Blackjack Tournament.
 9. Εάν ένας παίκτης τοποθετήσει ένα ποντάρισμα και διαχωρίσει το "χέρι" του, το συνολικό Έγκυρο Ποντάρισμα και η συνολική Προκρινόμενη νίκη μεταξύ των δύο (2) "χεριών" του, θα υπολογιστεί για το Weekly Blackjack Tournament.
 10. Εάν ένας παίκτης βρίσκεται σε σερί Συνεχόμενων Νικών και προκύψει νίκη η οποία δεν είναι μεγαλύτερη του ενός (1) εάν διαιρεθεί με το συνολικό ποντάρισμα, το σερί των Συνεχόμενων Νικών θα παύσει και θα παραμείνει ο ίδιος αριθμός έως ότου ο παίκτης πραγματοποιήσει Έγκυρα Πονταρίσματα εκ νέου.
 11. Κάθε Προκρινόμενη Νίκη υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:
 12. Συνεχόμενες Νίκες

  Πόντοι βάσει νικών

  1η Νίκη

  0

   

  2η Νίκη

  1

   

  3η Νίκη

  2

   

  4η Νίκη

  5

   

  5η Νίκη

  15

   

  6η Νίκη

  50

   

  7η Νίκη

  200

   

  8η Νίκη

  750

   

  9η Νίκη

  2.500

   

  10η Νίκη

  8000

   

  11η Νίκη

  25.000

   

  12η Νίκη

  50.000

   

  13η Νίκη

  100.000

   

  14η Νίκη

  200.000

   

  15η Νίκη και παραπάνω

  500.000

   Μηχανισμός Daily Game Shows Tournament
 1. Προκειμένου ένας παίκτης να μπορεί να συμμετάσχει στο Daily Game Shows Tournament, θα πρέπει να τοποθετήσει ένα ελάχιστο ποντάρισμα αξίας δύο (2) Ευρώ (€).
 2. Οι πόντοι για την κατάταξη του Leaderboard στο Daily Game Shows Tournament διαμορφώνεται βάσει των πόντων που έχουν προκύψει από τους πολλαπλασιαστές του παιχνιδιού.
 3. Οι παίκτες θα λαμβάνουν πόντους, εφόσον τοποθετήσουν Έγκυρα Πονταρίσματα και ο πολλαπλασιαστής νίκης ισούται ή είναι μεγαλύτερος απο την αξία των πολλαπλασιαστών βάσει του παρακάτω πίνακα:
 4. Πολλαπλασιαστής Νίκης

  Πόντοι

  2x

  10

   

  5x

  15

  10x

  20

  15x

  25

  20x

  50

  50x

  100

  100x

  200

  200x

  500

  500x και παραπάνω

  1000 5. Κάθε Daily Game Shows Tournament ολοκληρώνεται καθημερινά στις 19:59 ώρα Ελλάδος.

 6. Πώς μπορεί ένας Έγκυρος παίκτης να συμμετάσχει στο Daily Prize Drop / Weekly Blackjack Tournament / Daily Spaceman Tournament:

  1. Ένας Έγκυρος παίκτης πρέπει να συνδεθεί ή να δηλώσει συμμετοχή σε ένα από τα παιχνίδια/τραπέζια που συμμετέχουν στην προσφορά.
  2. Ένας Έγκυρος παίκτης πρέπει να τοποθετήσει ένα Έγκυρο ποντάρισμα σε ένα από τα παιχνίδια/τραπέζια που συμμετέχουν στο Daily Prize Drop/ Weekly Blackjack Tournament / Daily Spaceman Tournament.
  3. Ένα Έγκυρο ποντάρισμα σε οποιοδήποτε από τα συμμετέχοντα παιχνίδια μπορεί να ενεργοποιήσει ένα (1) τυχαίο έπαθλο, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου.
  4. Βάσει της τελικής κατάταξης, οι παίκτες θα λάβουν τα έπαθλα που αντιστοιχούν στις θέσεις στις οποίες τερμάτισαν. Η πίστωση των επάθλων για το Daily Spaceman Tournament θα γίνεται καθημερινά,ενώ για το Weekly Blackjack Tournament, θα γίνεται στο τέλος κάθε προωθητικής εβδομάδας.

  Όροι Προσφοράς Δικτύου

  Προωθητική Περίοδος: Εβδομάδες 41-44:

  Εβδομάδες 41-44: Συμμετέχοντα Παιχνίδια


  Daily Prize Drops:
  Speed Baccarat 1, Speed Baccarat 2, Speed Baccarat 3, Speed Baccarat 5, Speed Baccarat 6, Speed Baccarat 7, Speed Baccarat 8, Speed Baccarat 9, Speed Baccarat 10, Speed Baccarat 11, Speed Baccarat 12, Speed Baccarat 13, Speed Baccarat 14, Speed Baccarat 15, Speed Baccarat 16, Speed Baccarat 17, Korean Speed Baccarat 1, Korean Speed Baccarat 2, Baccarat 1, Baccarat 2, Baccarat 3, Baccarat 5, Baccarat 6, Baccarat 7, Baccarat 8, Baccarat 9, Fortune 6 Baccarat, Super 8 Baccarat , Andar Bahar, Dragon Tiger, Mega Sic Bo, ONE Blackjack, ONE Blackjack 2 - Ruby, Dutch ONE Blackjack, Flemish ONE Blackjack 4, Turkish ONE Blackjack 5, Roulette 1 - Azure, Roulette 2, Roulette Macao, Russian Roulette, Roulette German, Roulette Italian, Roulette Turkish, Roulette Indian, Roulette Ruby, Dutch Roulette, Romanian Roulette 12, Spanish Roulette 14, Flemish Roulette, Speed Roulette 1, Speed Roulette 2, Auto-Roulette , PowerUP Roulette, Boom City, Sweet Bonanza Candyland, Mega Roulette, Mega Wheel, Mega Baccarat, Snakes and Ladders Live, Speed Auto-Roulette, Swedish Roulette 16, Vegas Ball Bonanza, Auto Mega Roulette, VIP Roulette - The Club, Sic Bo, Korean Roulette, Brazilian Roulette, Treasure Island, Lucky 6 Roulette, Indonesian Speed Baccarat 1, Thai Speed Baccarat 1, Privé Lounge Baccarat 1, Privé Lounge Baccarat 2, Privé Loung Baccarat 3, Privé Lounge Baccarat 4, Privé Lounge Baccarat 5, Vietnamese Roulette και συγκεκριμένα σχετικά τραπέζια καζίνο («Συμμετέχοντα παιχνίδια»).

  Weekly Blackjack Tournament:

  Speed Blackjack 1 - Ruby, Speed Blackjack 2 - Ruby, Speed Blackjack 3 - Ruby, Blackjack 77 - Ruby, Blackjack 78 - Ruby, Blackjack 76 - Azure, Blackjack 75 - Azure, , Speed Blackjack 6 - Ruby, Speed Blackjack 7 - Ruby, Speed Blackjack 8 - Ruby, Speed Blackjack 9 - Ruby, Speed Blackjack 10 - Ruby, Speed Backjack 11 - Azure, Speed Backjack 12 - Azure, Speed Backjack 14 - Azure, VIP Blackjack 1 - Ruby, VIP Blackjack 2 - Ruby, VIP Blackjack 3 - Ruby, VIP Blackjack 4 - Ruby, VIP Blackjack 5 - Ruby, Blackjack 3 - Azure, Blackjack 6 - Azure, Blackjack 7 - Azure, Blackjack 4 - Azure, Blackjack 1 - Azure, Blackjack 9 - Azure, Blackjack 10 - Azure, Blackjack 5 - Azure, Blackjack 2 - Azure, Blackjack 8 - Azure, Blackjack 11, Blackjack 12, Blackjack 14, Blackjack 15, Blackjack 16, Blackjack 17 – Azure, Blackjack 18 – Azure, Blackjack 19 – Azure, Blackjack 20 – Azure, Blackjack 21 – Azure, Blackjack 22 – Azure, Blackjack 23 – Azure, Blackjack 24 – Azure, Blackjack 25 – Azure, Blackjack 26 – Azure, Blackjack 27 – Azure, Blackjack 28 – Azure, Blackjack 29 – Azure, Blackjack 30 – Azure, Blackjack 31 – Azure, Blackjack 32 – Azure, Blackjack 33 - The Club, Blackjack 34 - The Club, Blackjack 35 - The Club, Blackjack 36 - The Club, Blackjack 37 - Ruby, Blackjack 38 - Ruby, Blackjack 39 - Ruby, Blackjack 40 - Ruby, Blackjack 41 - Ruby, Blackjack 42 - Ruby, Blackjack 43 - Ruby, Blackjack 44 - Ruby, Blackjack 45 - Ruby, Blackjack 46 - Ruby, Blackjack 46 - Ruby, Blackjack 47 - Ruby, Blackjack 48 - Ruby, Blackjack 49 - Ruby, Blackjack 50 - Ruby, Blackjack 51 - Ruby, Blackjack 52 - Ruby, Blackjack 53 - Ruby, Blackjack 54 - Ruby, Blackjack 55 - Ruby, Blackjack 56 - Ruby, Blackjack 57 – Azure, Blackjack 58 – Azure, Blackjack 59 – Azure, Blackjack 60 – Azure, Blackjack 61 – Azure, Blackjack 62 – Azure, Blackjack 63 – Azure, Blackjack 64 - Ruby, Blackjack 65 - Ruby, Blackjack 70 - Ruby, Speed Blackjack - 15 Ruby, Speed Blackjack - 16 Ruby, Speed Blackjack - 17 Ruby, Speed Blackjack - 18 Ruby, Blackjack 71 - Ruby, Blackjack 72 - Ruby, Blackjack 73 - Ruby, Blackjack 74 - Ruby, Speed Blackjack 19 - Emerald, Speed Blackjack 20 - Emerald, Speed Blackjack 21 - Emerald, Speed Blackjack 22 - Emerald, VIP Blackjack 6, VIP Blackjack 7, VIP Blackjack 8, Privé Lounge Blackjack 1, Privé Lounge Blackjack 2, Privé Lounge Blackjack 3, Privé Lounge Blackjack 4, Privé Lounge Blackjack 5, Speed Blackjack 24 - Emerald, Speed Blackjack 25 - Emerald, Speed Blackjack 26 - Emerald, Speed Blackjack 27 - Emerald, Speed Blackjack 28 - Emerald, Speed Blackjack 29 - Emerald, Speed Blackjack 30 - Emerald, Turkish Speed Blackjack 1, Turkish Blackjack 1, Türkçe VIP Blackjack 1 , VIP Blackjack 9 - Ruby, VIP Blackjack 10 - Ruby, VIP Blackjack 11 - Ruby, VIP Blackjack 12 - Ruby, Blackjack VIP România, Blackjack România 1, Blackjack România 2, Blackjack România 3 και συγκεκριμένα σχετικά τραπέζια καζίνο («Συμμετέχοντα παιχνίδια»).

  Daily Game Shows Tournament:

  Sweet Bonanza Candyland, Mega Wheel, Boom City, Mega Baccarat, Snakes and Ladders Live , Vegas Ball Bonanza, Treasure Island και συγκεκριμένα σχετικά τραπέζια καζίνο(«Συμμετέχοντα παιχνίδια»).

  Προωθητική περίοδος:
  • Εβδομάδα 41: Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 20:01 μμ – Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 19:59 μμ.
  • Εβδομάδα 42: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 20:01μμ – Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 19:59 μμ.
  • Εβδομάδα 43: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 20:01 μμ – Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 19:59 μμ.
  • Εβδομάδα 44: Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 20:01 μμ – Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 19:59 μμ.

  Εβδομάδες 41-44: DAILY PRIZE DROPS

  Κριτήρια Νίκης: Κάθε Έγκυρο ποντάρισμα στα συμμετέχοντα παιχνίδια μπορεί να ενεργοποιήσει ένα τυχαίο έπαθλο μετρητών.

  Έπαθλα: Το συνολικό αναμενόμενο εβδομαδιαίο έπαθλο είναι εξήντα τρεις χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 63.000) και το αναμενόμενο ημερήσιο έπαθλο είναι εννέα χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 9.000), το οποίο μοιράζεται μεταξύ πεντακοσίων (500) χρηματικών επάθλων.

  Αριθμός Επάθλων

  Έπαθλο

  1

  €/£ 1.000

  2

   

  €/£ 500

  5

  €/£ 100

  12

  €/£ 50

  110

  €/£ 20

  370

  €/£ 10


  Εβδομάδες 41-44: WEEKLY BLACKJACK TOURNAMENT


  Κριτήρια Νίκης: Οι παίκτες θα λαμβάνουν πόντους βάσει των Συνεχόμενων Νικών που πέτυχαν, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω.

  Έπαθλα: Το συνολικό αναμενόμενο εβδομαδιαίο έπαθλο είναι είκοσι επτά χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 27.000), το οποίο μοιράζεται μεταξύ επτακοσίων (500) χρηματικών επάθλων.

  Αριθμός Επάθλων

  Έπαθλο

  1

  €/£ 4.000

  2

   

  €/£ 2.000

  3

  €/£ 1.000

  4-10

  €/£ 500

  11-30

  €/£ 100

  31-140

  €/£ 50

  141-500

  €/£ 25


  Εβδομάδες 41-44: DAILY GAME SHOWS TOURNAMENT

  Κριτήρια Νίκης: Οι παικτες θα λαμβάνουν πόντους ανάλογα με τον πολλαπλασιαστή νίκης.

  Έπαθλα: Το συνολικό αναμενόμενο εβδομαδιαίο έπαθλο είναι τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 35.000) και το αναμενόμενο ημερήσιο έπαθλο είναι πέντε χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 5.000), το οποίο μοιράζεται μεταξύ διακοσίων (200) χρηματικών επάθλων.


  Αριθμός Επάθλων

  Έπαθλο

  1

  €/£ 1.000

  2-3

   

  €/£ 500

  4-6

  €/£ 100

  7-10

  €/£ 50

  11-70

  €/£ 20

  71-200

  €/£ 10

Προωθητική Περίοδος: Εβδομάδες 45-48:

Εβδομάδες 45-48: Συμμετέχοντα Παιχνίδια


Daily Prize Drops:
Speed Baccarat 1, Speed Baccarat 2, Speed Baccarat 3, Speed Baccarat 5, Speed Baccarat 6, Speed Baccarat 7, Speed Baccarat 8, Speed Baccarat 9, Speed Baccarat 10, Speed Baccarat 11, Speed Baccarat 12, Speed Baccarat 13, Speed Baccarat 14, Speed Baccarat 15, Speed Baccarat 16, Speed Baccarat 17, Korean Speed Baccarat 1, Korean Speed Baccarat 2, Baccarat 1, Baccarat 2, Baccarat 3, Baccarat 5, Baccarat 6, Baccarat 7, Baccarat 8, Baccarat 9, Fortune 6 Baccarat, Super 8 Baccarat , Andar Bahar, Dragon Tiger, Mega Sic Bo, ONE Blackjack, ONE Blackjack 2 - Ruby, Dutch ONE Blackjack, Flemish ONE Blackjack 4, Turkish ONE Blackjack 5, Roulette 1 - Azure, Roulette 2, Roulette Macao, Russian Roulette, Roulette German, Roulette Italian, Roulette Turkish, Roulette Indian, Roulette Ruby, Dutch Roulette, Romanian Roulette 12, Spanish Roulette 14, Flemish Roulette, Speed Roulette 1, Speed Roulette 2, Auto-Roulette , PowerUP Roulette, Boom City, Sweet Bonanza Candyland, Mega Roulette, Mega Wheel, Mega Baccarat, Snakes and Ladders Live, Speed Auto-Roulette, Swedish Roulette 16, Vegas Ball Bonanza, Auto Mega Roulette, VIP Roulette - The Club, Sic Bo, Korean Roulette, Brazilian Roulette, Treasure Island, Lucky 6 Roulette, Indonesian Speed Baccarat 1, Thai Speed Baccarat 1, Privé Lounge Baccarat 1, Privé Lounge Baccarat 2, Privé Loung Baccarat 3, Privé Lounge Baccarat 4, Privé Lounge Baccarat 5, Vietnamese Roulette και συγκεκριμένα σχετικά τραπέζια καζίνο («Συμμετέχοντα παιχνίδια»).

Weekly Blackjack Tournament:

Speed Blackjack 1 - Ruby, Speed Blackjack 2 - Ruby, Speed Blackjack 3 - Ruby, Blackjack 77 - Ruby, Blackjack 78 - Ruby, Blackjack 76 - Azure, Blackjack 75 - Azure, , Speed Blackjack 6 - Ruby, Speed Blackjack 7 - Ruby, Speed Blackjack 8 - Ruby, Speed Blackjack 9 - Ruby, Speed Blackjack 10 - Ruby, Speed Backjack 11 - Azure, Speed Backjack 12 - Azure, Speed Backjack 14 - Azure, VIP Blackjack 1 - Ruby, VIP Blackjack 2 - Ruby, VIP Blackjack 3 - Ruby, VIP Blackjack 4 - Ruby, VIP Blackjack 5 - Ruby, Blackjack 3 - Azure, Blackjack 6 - Azure, Blackjack 7 - Azure, Blackjack 4 - Azure, Blackjack 1 - Azure, Blackjack 9 - Azure, Blackjack 10 - Azure, Blackjack 5 - Azure, Blackjack 2 - Azure, Blackjack 8 - Azure, Blackjack 11, Blackjack 12, Blackjack 14, Blackjack 15, Blackjack 16, Blackjack 17 – Azure, Blackjack 18 – Azure, Blackjack 19 – Azure, Blackjack 20 – Azure, Blackjack 21 – Azure, Blackjack 22 – Azure, Blackjack 23 – Azure, Blackjack 24 – Azure, Blackjack 25 – Azure, Blackjack 26 – Azure, Blackjack 27 – Azure, Blackjack 28 – Azure, Blackjack 29 – Azure, Blackjack 30 – Azure, Blackjack 31 – Azure, Blackjack 32 – Azure, Blackjack 33 - The Club, Blackjack 34 - The Club, Blackjack 35 - The Club, Blackjack 36 - The Club, Blackjack 37 - Ruby, Blackjack 38 - Ruby, Blackjack 39 - Ruby, Blackjack 40 - Ruby, Blackjack 41 - Ruby, Blackjack 42 - Ruby, Blackjack 43 - Ruby, Blackjack 44 - Ruby, Blackjack 45 - Ruby, Blackjack 46 - Ruby, Blackjack 46 - Ruby, Blackjack 47 - Ruby, Blackjack 48 - Ruby, Blackjack 49 - Ruby, Blackjack 50 - Ruby, Blackjack 51 - Ruby, Blackjack 52 - Ruby, Blackjack 53 - Ruby, Blackjack 54 - Ruby, Blackjack 55 - Ruby, Blackjack 56 - Ruby, Blackjack 57 – Azure, Blackjack 58 – Azure, Blackjack 59 – Azure, Blackjack 60 – Azure, Blackjack 61 – Azure, Blackjack 62 – Azure, Blackjack 63 – Azure, Blackjack 64 - Ruby, Blackjack 65 - Ruby, Blackjack 70 - Ruby, Speed Blackjack - 15 Ruby, Speed Blackjack - 16 Ruby, Speed Blackjack - 17 Ruby, Speed Blackjack - 18 Ruby, Blackjack 71 - Ruby, Blackjack 72 - Ruby, Blackjack 73 - Ruby, Blackjack 74 - Ruby, Speed Blackjack 19 - Emerald, Speed Blackjack 20 - Emerald, Speed Blackjack 21 - Emerald, Speed Blackjack 22 - Emerald, VIP Blackjack 6, VIP Blackjack 7, VIP Blackjack 8, Privé Lounge Blackjack 1, Privé Lounge Blackjack 2, Privé Lounge Blackjack 3, Privé Lounge Blackjack 4, Privé Lounge Blackjack 5, Speed Blackjack 24 - Emerald, Speed Blackjack 25 - Emerald, Speed Blackjack 26 - Emerald, Speed Blackjack 27 - Emerald, Speed Blackjack 28 - Emerald, Speed Blackjack 29 - Emerald, Speed Blackjack 30 - Emerald, Turkish Speed Blackjack 1, Turkish Blackjack 1, Türkçe VIP Blackjack 1 , VIP Blackjack 9 - Ruby, VIP Blackjack 10 - Ruby, VIP Blackjack 11 - Ruby, VIP Blackjack 12 - Ruby, Blackjack VIP România, Blackjack România 1, Blackjack România 2, Blackjack România 3 και συγκεκριμένα σχετικά τραπέζια καζίνο («Συμμετέχοντα παιχνίδια»).

Daily Game Shows Tournament:

Sweet Bonanza Candyland, Mega Wheel, Boom City, Mega Baccarat, Snakes and Ladders Live , Vegas Ball Bonanza, Treasure Island και συγκεκριμένα σχετικά τραπέζια καζίνο(«Συμμετέχοντα παιχνίδια»).

Προωθητική περίοδος:
• Εβδομάδα 41: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 20:01 μμ – Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 19:59 μμ.
• Εβδομάδα 42: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 20:01μμ – Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 19:59 μμ.
• Εβδομάδα 43: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 20:01 μμ – Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 19:59 μμ.
• Εβδομάδα 44: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 20:01 μμ – Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 19:59 μμ.

Εβδομάδες 45-48: DAILY PRIZE DROPS

Κριτήρια Νίκης: Κάθε Έγκυρο ποντάρισμα στα συμμετέχοντα παιχνίδια μπορεί να ενεργοποιήσει ένα τυχαίο έπαθλο μετρητών.

Έπαθλα: Το συνολικό αναμενόμενο εβδομαδιαίο έπαθλο είναι εξήντα τρεις χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 63.000) και το αναμενόμενο ημερήσιο έπαθλο είναι εννέα χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 9.000), το οποίο μοιράζεται μεταξύ πεντακοσίων (500) χρηματικών επάθλων.

Αριθμός Επάθλων

Έπαθλο

1

€/£ 1.000

2

 

€/£ 500

5

€/£ 100

12

€/£ 50

110

€/£ 20

370

€/£ 10


Εβδομάδες 45-48: WEEKLY BLACKJACK TOURNAMENT


Κριτήρια Νίκης: Οι παίκτες θα λαμβάνουν πόντους βάσει των Συνεχόμενων Νικών που πέτυχαν, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω.

Έπαθλα: Το συνολικό αναμενόμενο εβδομαδιαίο έπαθλο είναι είκοσι επτά χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 27.000), το οποίο μοιράζεται μεταξύ επτακοσίων (500) χρηματικών επάθλων.

Αριθμός Επάθλων

Έπαθλο

1

€/£ 4.000

2

 

€/£ 2.000

3

€/£ 1.000

4-10

€/£ 500

11-30

€/£ 100

31-140

€/£ 50

141-500

€/£ 25


Εβδομάδες 45-48: DAILY GAME SHOWS TOURNAMENT

Κριτήρια Νίκης: Οι παικτες θα λαμβάνουν πόντους ανάλογα με τον πολλαπλασιαστή νίκης.

Έπαθλα: Το συνολικό αναμενόμενο εβδομαδιαίο έπαθλο είναι τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 35.000) και το αναμενόμενο ημερήσιο έπαθλο είναι πέντε χιλιάδες Ευρώ / Λίρες Αγγλίας (€/£ 5.000), το οποίο μοιράζεται μεταξύ διακοσίων (200) χρηματικών επάθλων.


Αριθμός Επάθλων

Έπαθλο

1

€/£ 1.000

2-3

 

€/£ 500

4-6

€/£ 100

7-10

€/£ 50

11-70

€/£ 20

71-200

€/£ 10

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις:

 1. Ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Bwin.
 2. Σε περίπτωση που η εταιρία θεωρήσει ότι ένας νικητής είναι ένοχος παράνομων ενεργειών, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει ή να αποσύρει τον παίκτη από αυτή την προσφορά και/ή να αναστείλει τον λογαριασμό του εν λόγω παίκτη και/ή να αναστείλει την προσφορά εν αναμονή περαιτέρω ελέγχων.
 3. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να διακόψει ή να τερματίσει οριστικά οποιαδήποτε Προσφορά, ή οποιαδήποτε ιδιότητά της, ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για Προωθητικές Ενέργειες προγραμμάτων πιστότητας. Είναι ευθύνη των παικτών να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, επισκεπτόμενοι τη σελίδα της προσφοράς σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 4. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την εν λόγω προσφορά σύμφωνα με τους γενικούς όρους μας ενέργειες.